Spýtajte sa nás! ⇢

Ing. Allan Bánik, Autorizovaný stavebný inžinier v obore: Pozemné stavby a inžinierske stavby – vodohospodárske stavby zo spoločnosti VODOTIKA, a.s.

  • GDA-GROUP pre nás vypracovala vizualizácie vodného diela, ktoré pozostáva z hate, biokoridoru, elektrárne a priľahlých objektov. Dokumentácia je v stupni štúdia a preto bolo potrebné z hľadiska lepšej predstavivosti vypracovať digitálny 3D model a následne vizualizácie, ktoré boli digitálne vsadené do reálnych fotografií z lokality. Spolupráca s GDA-GROUP bola na vysokej úrovni, rozpracovanosť sme priebežne konzultovali a korigovali na pracovných poradách alebo e-mailom. Rýchlosť spracovania a precíznosť vizualizácii splnila naše očakávania.

    Ing. Allan Bánik, Autorizovaný stavebný inžinier v obore: Pozemné stavby a inžinierske stavby – vodohospodárske stavby
    https://www.vodotika.sk/
    VODOTIKA, a.s.