Spýtajte sa nás! ⇢

Produktové animácie

ČO SÚ TO PRODUKTOVÉ ANIMÁCIE?

Produktová animácia môže byť reálna, alebo digitálna. Pod reálnou si predstavujeme fyzické zábery, pri digitálnej virtuálne. Pri reálnom spracovaní využívame klasické, ako aj letecké zábery, kde na nahrávanie záberov používame vrtuľník schopný niesť kameru. Pri digitálnych záberoch nie sme viazaný podmienkami, alebo ročným obdobím. Priblížte Vašim zákazníkom fungovanie Vašich strojov alebo iných produktov.

Naša firma vytvára reálne, aj digitálne spracovanie vašich objektov. Animácie napomáhajú marketingu a tak uľahčujú samotný predaj, ako aj predstavenie objektu zákazníkovi. Kladieme veľký dôraz na fotorealistické prevedenie animácie pri digitálnom spracovaní. Pomocou realistického osvetlenia a materiálov dokážeme zákazníkovi veľmi hodnoverne simulovať vizuál jeho budúceho objektu.

PREČO TVORIŤ PRODUKTOVÉ ANIMÁCIE?

  • Produktové animácie od spoločnosti GDA-GROUP dajú Vašej prezentácii nový rozmer a pritiahnu záujem Vašich klientov.
  • V protiklade k dvojdimenzionálnej prezentácii, alebo verbálnemu opisu dokáže animácia lepšie predstaviť aktuálnu problematiku.
  • Animáciu je možné kedykoľvek prerušiť a znova prehrať. Získame tým lepší prehľad.
  • Animácie sú silnou súčasťou predaja a marketingu.
Chcem zistiť viac ⇢