Spýtajte sa nás! ⇢

Priemyselné animácie

ČO SÚ TO PRIEMYSELNÉ ANIMÁCIE?

Priemyselná animácia môže byť reálna, alebo digitálna. Pod reálnou si predstavujeme fyzické zábery, pri digitálnej virtuálne. Pri reálnom spracovaní využívame klasické, ako aj letecké zábery, kde na ich nahrávanie používame vrtuľník schopný niesť kameru. Pri digitálnych záberoch nie sme viazaní podmienkami, alebo ročným obdobím. Priblížte Vašim zákazníkom fungovanie Vašich strojov, alebo prevádzok.

Naša firma vytvára reálne, aj digitálne spracovanie vašich objektov. Animácie napomáhajú marketingu a tak uľahčujú samotný predaj ako aj predstavenie projektu zákazníkovi. Pri digitálnom spracovaní kladieme veľký dôraz na fotorealistické prevedenie objektov. Pomocou realistického osvetlenia a materiálov dokážeme zákazníkovi veľmi hodnoverne simulovať jeho vizuál jeho budúceho objektu.

PREČO TVORIŤ PRIEMYSELNÉ ANIMÁCIE?

  • Priemyselné animácie od spoločnosti GDA-GROUP dajú Vašej prezentácii nový rozmer.
  • V protiklade k dvoj-dimenzionálnej prezentácii, alebo verbálnemu opisu dokáže animácia lepšie predstaviť aktuálnu problematiku.
  • Animáciu je možné kedykoľvek prerušiť a znova prehrať. Získame tým lepší prehľad.
  • Animácie sú silnou súčasťou predaja a marketingu.
Chcem zistiť viac ⇢