Spýtajte sa nás! ⇢

Architektonické animácie

ČO SÚ TO ARCHITEKTONICKÉ ANIMÁCIE?

Architektonická animácia môže byť reálna, alebo digitálna. Pod reálnou si predstavujeme fyzicky reálny objekt, pri digitálnej objekt virtuálny. Pri reálnom spracovaní využívame klasické, ako aj letecké zábery, kde na nahrávanie záberov používame hexacopter/vrtuľník s kamerou. Pri digitálnych záberoch nie sme závislí od počasia alebo ročného obdobia.

Naša spoločnosť Vám vytvorí reálne aj digitálne spracovanie Vašej architektúry. Animácie napomáhajú marketingu stavby, a tak uľahčujú samotný predaj aj predstavenie projektu koncovému zákazníkovi. Pri digitálnom spracovaní kladieme veľký dôraz na fotorealistické prevedenie architektúry. Pomocou realistického osvetlenia a materiálov dokážeme zákazníkovi veľmi hodnoverne simulovať vizuál jeho budúcej stavby.

PREČO TVORIŤ ARCHITEKTONICKÉ ANIMÁCIE?

  • Architektonické animácie od spoločnosti GDA-GROUP lepšie zachytia detaily a pritiahnu pozornosť klienta.
  • V protiklade k dvoj-dimenzionálnej prezentácii, alebo verbálnemu opisu dokáže animácia lepšie predstaviť aktuálnu problematiku.
  • Animáciu je možné kedykoľvek prerušiť a znova prehrať. Získame tým lepší prehľad.
  • Animácie sú silnou súčasťou predaja a marketingu.
Chcem zistiť viac ⇢