Spýtajte sa nás! ⇢

Realizácia

Realizácia

Vo fáze realizácie testujeme finálny produkt a ak je všetko v poriadku, odovzdávame ho do ostrej prevádzky. Pri weboch, napríklad, nastavujeme zbieranie štatistických dát, aby sme vedeli priebežne vyhodnocovať správanie sa užívateľov a podľa nich plánovať ďalšiu stratégiu. Pri grafických materiáloch na požiadanie riešime tlač nami overenou tlačiarňou, poprípade dovoz materiálov priamo na vami určenú adresu.