Spýtajte sa nás! ⇢

Návrh

Návrh

Po ucelení nápadov v skiciach a poznámkach vyberieme finálne riešenie. Pri architektúre alebo dizajne vytvoríme digitálny alebo fyzický model aby sme si lepšie predstavili presný objem a tvar nášho diela. Pri grafike alebo tvorbe webu vytvárame návrh, ktorý konzultujeme s klientom a následne doladíme detaily. Po schválení prechádzame na finálnu fázu, ktorou je realizácia.